Wie ben ik?

Mijn naam is Esther de Back, ik ben A-verpleegkundige met meer dan 18 jaar ziekenhuis ervaring. In het Kennemer Gasthuis heb ik mijn opleiding gedaan. Ik heb gewerkt op afdeling Geriatrie, Cardiologie, en de verloskamers.

Daarvoor heb ik de opleiding tot ziekenverzorgende gedaan, in verpleeghuis Velserduin, in Driehuis. Daardoor heb ik veel ervaring binnen de ouderenzorg.

Ook heb ik 3 jaar gewerkt in Heliomare op de Mytyl school. Daar heb ik begeleiding gegeven aan kinderen / pubers met een beperking. De begeleiding bestond uit het geven van creatieve vakken, koken en gezondheidskunde.

Buiten de opl. tot verpleegkundige en ziekenverzorgende , heb ik een korte creatieve opleiding gedaan : Crejat. Door deze opleiding heb ik met veel plezier kunnen werken in Heliomare, zie hierboven.

De laatste 6 jaar werk ik als zelfstandige, zpp-er in de gezondheidszorg. Ik werk veel in de thuiszorg , ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Ook veel ervaring bij het geven van palliatieve zorg, thuis bij de client voornamelijk.

Ik werk alleen en met een team van gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het is op deze manier heel mooi om de client veel aandacht en zorg te geven en persoonlijke aandacht.

Ik werk ook samen met Kinderpluscentrum De Gelukkige Dolfijntjes, (medische) dagopvang. Dagopvang voor kinderen van 1 tot en met 16, met een ontwikkelingsachterstand, autisme of epileptie. Ik werk daar als A-verpleegkundige en draai ook op de groep mee.

Keurmerk

Aangesloten vereniging

Aangesloten coƶperatie