Ondersteunende begeleiding

Bij ondersteunende begeleiding gaat het om activiteiten, die er op gericht zijn de zelfredzaamheid/zelfstandigheid te behouden, en deelname aan de maatschappij te bevorderen.

Bijvoorbeeld vanwege een handicap of een lichamelijk of geestelijke aandoening kunnen cliënten individuele begeleiding krijgen. De begeleider richt zich op de dingen die u wel kunt.

De vorm van begeleiding kan bestaan uit:

  • Gesprekken over uw dagindeling
  • Verrichten van alledaagse taken zoals uw eigen huishouden
  • Het (stimuleren van) persoonlijke verzorging
  • Leggen van sociale contacten of hulp hierbij.
  • Ondersteunen hobby, familie, dokterbezoek
  • Geheugentraining

Veel cliënten kunnen vaak in een isolement komen, door hun ziekte of beperking, ons doel is o.a. de client hier uit te halen.

Keurmerk

Aangesloten vereniging

Aangesloten coöperatie